Pasaules Čempionāts Hokejā 2019:  videi draudzīgs notikums  

Starptautiskās hokeja federācijas sociālā un vides komiteja kopā ar ar Konsultantu kompāniju BSD ir izveidojuši 30 lapaspušu garu instrukciju par ilgtspējīgu pasākumu rīkošanu. Šī rokasgrāmata palīdz izprast, kādas vienkāršas darbības var tikt veiktas, lai uzlabotu hokeja pasākumu rīkošanu ilgtspējību un draudzību videi. Te ir iekļauti saraksti, piemēri un informācija par transportu, atkritumiem, enerģijas taupīšanu, iepirkumiem un sabiedrisko integrāciju. Gan hokeja federācijas, gan citu organizāciju labie piemēri skaidri parāda, kas būtu jāņem vērā, organizējot lielus notikumus. Pasaules čempionāts hokejā ir ļoti liela apmēra notikums, tādēļ tas ietekmē sabiedrību, ekonomiku un vidi. Tieši tādēļ organizatori ir uzņēmušies atbildību darīt visu iespējamo, lai ar savu piemēru un darbiem radītu labus apstākļus vides saudzēšanai. Šie piemēri var veicināt arī vietējo pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā un pasākumu rīkošanā. Hokeja federācijas prezidents Renē Fasels uzskata, ka tā ir federācijas un tās dalībvalstu, valdes locekļu un vietējo rīcībkomiteju atbildība izmantot un rast videi draudzīgus risinājumus un metodes, neietekmējot pašu hokeju. Vienlaikus rīkotājiem jāspēj nodrošināt augstākā līmeņa drošības standartu ievērošana.

Transports. Kā spēlētāju, tā arī līdzjutēju ierašanās pasaules čempionāta norises vietā ir vidi ietekmējošs faktors. Federācija iesaka sagatavot publiski pieejamu informāciju par sabiedriskā transporta iespējām (kartes, sarakstus, kā iegādāties biļeti utt.). Tiek arī publicēta informācija par transporta radīto ietekmi uz vidi, lai izglītotu čempionāta apmeklētājus. Arī viesnīcu izvēle tiek kontrolēta – tām jābūt pēc iespējas tuvāk spēļu norises vietām.

Atkritumi. Lielajos hokeja notikumos vislielāko atkritumu daudzumu rada ēdina un dzēriena iepakojumi. Organizatoru rokasgrāmata iesaka atkritumu tvertņu izvietošanu ik pa 25 metriem, tām jātiek regulāri iztukšotām.Pirms notikuma noteikti jāinformē pakalpojumu sniedzējs par plānoto apmeklētāju skaitu – lai kopšanas pasākumus varētu laicīgi saplānot. Ēdinātājiem tiek pieprasīts izmantot vairākkārt izmantojamus traukus. Neizpārdoto ēdienu ieteicams ziedot nevalstiskajām organizācijām.

Enerģija. Rokasgrāmatā ieteikts izmantot saules enerģijas paneļus uz arēnu un ēku jumtiem. Arī iekštelpu apgaismojumam jābūt minimālam. Spēlēm tiek izvēlētas halles un arēnas, kuras jau ir modernizētas ar siltinājumu, LED apgaismojumu un citiem videi draudzīgiem risinājumiem. Arī jaunu haļļu dizainā tiek izmantoti augsti ilgtspējības  standarti.